Netzwerktechnik

Architekt Goltnik ZT GmbH, Graz, Datenverkabelung Kat6a, Zertifizierungsmessung
Golfzone Graz, Kat5e, Zertifizierungsmessung
Packing-Center, Datenverkabelung Kat6a, Zertifizierungsmessung
Packing-Center, Datenverkabelung Kat6a, Zertifizierungsmessung